Istoric

Terapia Yumeiho - origini, evoluţie 

Terapia Yumeiho - începuturi

Concomitent cu maeştrii japonezi care utilizau şi perfecţionau procedeele terapeutice şi artele marţiale asimilate în antichitate din cultura chineză ( şi integrate deja în tradiţia japoneză ) unele persoane preferau să se instruiască direct de la sursă, adică în China. Revenind apoi în Japonia aceştia îşi desăvârşeau instruirea şi prin studiul metodelor japoneze.


Osensei Shuichi Ohno HidegatsuShuichi Ohno Hidekazu pleacă la vârsta de 16 ani în China, ca ucenic la mănăstire, pentru a studia artele marţiale ( Chuan Fa, Zheng Ti Fa ) este însă atras mai degrabă de metodele de restaurare posturală de “remodelare a arhitecturii umane” şi procedeele terapeutice manuale folosite de practicanţii de arte marţiale. În consecinţă se va întoarce în Japonia (1945) nu ca maestru în arte marţiale, ci ca maestru în arta reabilitării posturale şi a terapiei tulburărilor de simetrie corporală. Ulterior va studia o gamă largă de metode terapeutice manuale atât Japoneze cât şi din alte ţări extrem orientale, scopul fiind căutarea celor mai eficiente modalitaţi terapeutice pentru “re-centrarea” corpului şi armonizarea funcţională a fiziologiei umane plecănd de la structurile tangibile ( muşchi, articulaţii, schelet, nervi, etc.) şi folosind procedee exclusiv manuale.


Masayuki SaionjiSaionji Masayuki, atras din copilărie de caligrafia chineză şi studiind-o timp de 10 ani până la nivelul de maestru, vine inerent în contact cu scrieri antice despre medicina tradiţională chineză pe care deseori le copiază pe parcursul instruirii sale. Dintre lucrările de mare artă caligrafică îl atrag în mod deosebit cele care provin din mănăstirile buddhiste şi care descriu metodele terapeutice manuale folosite de călugări. Dorind însuşirea şi de cunoştinţe practice, caută un maestru care să-l îndrume. În acest scop vizitează mai multe şcoli de terapii manuale japoneze şi mai mulţi maeştrii terapeuţi fără a fi însă atras în mod deosebit de o metodă sau un maestru anume. Aceasta din două motive, unul pentru că nu a gasit strict ceea ce-şi dorea şi celălalt pentru că în general japonezii devenind “chinezo-fobi” (aceasta parte din cauza războiului parte din raţiuni de mândrie naţională) au eliminat sau modificat radical fundamentul chinezesc al terapiilor manuale practicate în Japonia, fapt care venea în contradicţie cu studiul şi cunoştinţele dobândite deja de Saionji Masayuki. În anul 1975 însă, căutările sale îl duc în preajma maestrului Shuichi Ohno care, dat fiind istoricul său iniţiatic, practica exact ce-şi dorea să inveţe Saionji Masayuki. După ce-şi însuşeşte şi perfecţionează cunoştinţele teoretice şi mai ales practice ( de fapt, singurele care-i lipseau cu adevărat ) cu acceptul şi ajutorul maestrului său, concepe o metodă terapeutică structurată în 100 de procedee fundamentale, de bază, şi altele auxiliare ( circumstanţiale, complementare ) denumind metoda “ Masaj Special Oriental Divin ”. Conex procedeelor terapeutice manuale structurează şi un set de exerciţii de gimnastică profilactică şi corectiv-terapeutică denumit “ Gimnastica Divină ”. Numele “divin” fiind legat de originile “mănăstireşti” ale procedeelor şi conceptelor teoretice. După aceasta maestrul Shuichi Ohno îi recomandă să-şi deschidă propria şcoală terapeutică. Pentru atingerea acestui ţel Saionji Masayuki urmează cursuri de instruire şi acreditare ca terapeut şi ca maestru în terapii tradiţionale Japoneze, cursuri finalizate cu obţinerea licenţei de maestru în terapii tradiţionale. Odată cu obţinerea licenţei, în luna mai a anului 1981, îşi deschide oficial propria şcoală de terapie manuală denumită “ KOTSUBAN YUMEIHO “. Acesta este momentul apariţiei terapiei Yumeiho.

骨盤湧命法 - kotsuban yumeiho
"Kotsuban" 骨盤 - pelvis;
"Yu" - ţâşnire, izvor, creştere; "Mei" - energie vitală; "Ho" - metodă, tehnică;

După obţinerea diplomei de Maestru în terapii tradiţionale (1981) şi deschiderea propriei şcoli de terapie manuală numită “Kotsuban Yumeiho”, Saionji Masayuki fondează Institutul Internaţional de Medicină Preventivă Practică cu sediul în Tokyo - Japonia, scopul înfiinţării acestei instituţii fiind răspândirea la nivel mondial a Terapiei Yumeiho.
În perioada 1981 - 1987 Maestrul Saionji Masayuki îşi perfecţionează metoda terapeutică efectuând o serie de studii teoretice şi practice privind relaţia de interdependenţă dintre simetria pelvisului, armonia funcţională a centurii pelviene şi poziţia dominantă a centrului de greutate al corpului uman respectiv influenţa acestora asupra stării de sănătate. Studiile sale iniţiale ( peste 2000 de cazuri ) demostrează indubitabil corelarea dintre poziţia dominantă a centrului de greutate al corpului şi anumite tipare maladive, iar sub aspectul practic statisticile obţinute probează eficienţa terapiei atât curativă cât şi profilactică. Având deci temeiul ştiinţific îşi pune în practică dorinţa de popularizare a terapiei Yumeiho prin publicarea primelor carţi ( în China şi Japonia - 1987 ) urmate apoi de o serie de alte şase cărţi publicate în Japonia în perioada 1987 - 1991, unele dintre acestea devenind “Bestsellers”.
După succesul avut în Japonia decide că este momentul să-şi pună în aplicare dorinţa de a răspândi metoda sa terapeutică şi în afara graniţelor japoniei, în acest scop apelează la sprijinul organizaţiilor de Esperanto ( limbă pe care o studia încă din anul 1980 ). Cu ajutorul esperantiştilor, în anul 1989, publică prima versiune în Esperanto a cărţii de Yumeiho şi face prima vizită pentru răspândirea Terapiei Yumeiho în afara Japoniei, în Europa - Polonia. Ulterior, în perioada 1989 - 2004 , din limba esperanto, cartea “ Terapia Yumeiho” fiind tradusă şi publicată în 25 de limbi iar Maestrul Saionji Masayuki a susţinut prezentări şi cursuri de Terapie Yumeiho în peste 40 de ţări.
Dintre cele peste 200 de vizite făcute în afara Japoniei de Maestrul Saionji Masayuki în scopul răspândirii Terapiei Yumeiho cele mai remarcabile ar fi:
• 1990 - Spitalul Militar Central de Cercetări Ştiinţifice al Aviaţiei Militare din Moscova - Rusia; după demonstraţia teoretică şi practică se pun bazele unei colaborări care v-a dura până în anul 1999. În cadrul acestei prestigioase instituţii fiind făcute o serie de cercetări şi studii ştiinţifice care probează eficienţa curativ-profilactică a terapiei Yumeiho;
• 1992 - Prezintă, teoretic şi practic, Terapia Yumeiho la Universitatea de Medicină din Shanghai şi la Asociaţia de Tuina din Shanghai ( China ); Participă la Simpozionul Internaţional dedicat Metodei Saionji Masayuki la Spitalul Poliţiei din Moscova - Rusia; Primeşte titlul de “profesor invitat” la Colegiul de Medicină din oraşul Jiao-Zuo, provincia Hebei - China;
• 1994 - Susţine prelegere urmată de curs de Yumeiho la Universitatea de Medicină a Siberiei din Tomsk - Rusia; Primeşte titlul de Doctor în Ştiinţe Medicale Tradiţionale din parte Ministerului Sănătăţii din Rusia; Prelegeri şi cursuri Yumeiho la Spitalul Militar din Hanoi - Vietnam;
• 1995 - Disertaţie privind Terapia Yumeiho la Academia Internaţională de Ştiinţe a Universităţii din San Marino; Primeşte titlul de “ Doctor în Ştiinţe Medicale”.
• 1999 - Participă la Seminarul Medical dedicat procedeelor de recuperare medicală la Spitalul Aviaţiei Militare din Moscova - Rusia şi la Congresul Universal de Esperanto din Berlin - Germania unde susţine prelegeri şi demonstraţii.
• 2000 - Primeşte titlul de profesor al Academiei de Ştiinţe şi Arte din Moscova - Rusia;
• 2001- Prezintă şi instruieşte Yumeiho la Asociaţia Naţională de Fizioterapie din Zagreb - Croaţia; Osijek - Croaţia, participă la Congresul Internaţional al Medicilor Esperantişti unde efectuează prelegeri şi demonstraţii practice;
• 2002 - Ucraina, participă ca invitat de onoare la Conferinţa Medicală Naţională privind Scolioza; Participă la Congresul European al Medicilor Esperantişti unde efectuează prelegeri şi demonstraţii practice.

cantar electronicPentru obţinerea de date concrete, ştiinţifice, Maestrul Saionji Masayuki foloseşte, începând cu anul 1994, un cântar electronic computerizat ( vezi foto lateral ) capabil să măsoare distribuţia greutăţii corpului uman la nivelul fiecăruia dintre membrelor inferioare raportată la diferite unităţi de timp. Pe parcursul anilor instrumentul a fost perfecţionat şi fabricat în diferite versiuni, capabile să efectueze şi diagrame a oscilaţiilor centrului de greutate, respectiv a variaţiei greutăţii corpului distribuită asupra membrelor inferioare.
În anul 1993 vizitează pentru prima dată România (Timişoara), cu prilejul lansării cărţii “MIRACOLUL SECOLULUI XX”, traducerea în limba română din esperanto fiind făcută de d-na prof. univ. Rodica Popa şi d-na Dr. Florica Popa.
La data de 28 februarie 2005, Dr. SAIONJI MASAYUKI, fondatorul Terapiei Yumeiho şi director al Institutului Internaţional de Medicină Preventivă Practică din Tokyo, trece la cele veşnice în urma unui nefericit accident.